Gởi email đến chúng tôi 

Thông tin liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay theo thông tin bên dưới :

CÔNG TY TNHH SX – TM HUCAFOOD

Địa chỉ :

  • Tổ 9 Hòa Bắc – Vĩnh Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại :

  • +84-58 355 08 09
  • +84 941 58 20 20

Email:

  • hucafoodC7@gmail.com

SẢN PHẨM TRONG HỆ SINH THÁI HUCAFOOD

Hucafood Việt Nam

www.hucafood.com

Siêu thị cà phê

www.sieuthicafe.com

Máy rang cà phê

www.mayrangcaphe.com

Siêu thị nội thất

www.noithatphumyhung.com